Biomi

munkatársaink

Ismerje meg őket!

Erős Ágnes
Ágnesről bővebben...

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2014-ben szereztem meg biológus diplomámat. Egyetemistaként igazságügyi szakértői DNS laboratóriumban dolgoztam, majd genetikai vizsgálatokban vettem részt az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai kutatócsoportjában. 2017-ben csatlakoztam az Eurofins BIOMI Kft. DNS-Laboratóriumához. Angolul beszélek.

Lukács Alena
Alenáról bővebben...

2012-ben végeztem biológusként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. PhD tanulmányaimat az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ösztöndíjasaként az ELTE Növényszervezettani Tanszékén végeztem, kutatási területem a gomba-növény interakciókon belül a mikorrhiza-kapcsolatok voltak. 2016 óta dolgozom az Eurofins BIOMI Kft-nél, jelenleg a GMO Vizsgálólaboratóriumban. Angolul és szlovénul beszélek.

Mohr Anita
Anitáról bővebben...

2006-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudoményegyetemen okleveles biológusként Molekuláris Biológia/Mikrobiológia szakirányon. 5 évig foglalkoztam környezeti mikrobiológiával és bioremediációs témákkal. 2009-től egy évig egy terméktanusító cég mikrobiológai laboratóriumában dolgoztam, majd 2010-től az Eurofins BIOMI Kft. DNS laboratóriumát erősítem. Angolul beszélek.

Dr. Micsinai Adrienn
Adriennről bővebben...

1998-ban végeztem Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd szereztem PhD fokozatot mikrobiológiából. 2002 óta a WESSLING cégcsoportban dolgozom, az Eurofins BIOMI Kft. alapítása óta ügyvezetőként: szakmailag és stratégiailag is irányítom a cég fejlődését. Angolul, németül folyékonyan beszélek.

Fekete Márton
Mártonról bővebben...

2022-ben végeztem a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetemen Környezetmérnökként, a szakdolgozati munkám során környezeti mikroorganizmusokkal foglalkoztam. Gyakornokként kerültem a Eurofins BIOMI Kft. DNS laboratóriumába, 2022-től pedig teljes munkaidőben kezdtem itt dolgozni. Angolul beszélek.

Dr. Sipos Rita
Ritáról bővebben...

2002-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának biológia-kémia szakján, majd az ELTE Mikrobiológia Tanszéken dolgoztam környezeti mikrobiológiai projekteken és módszertani fejlesztéseken. PhD fokozatot is itt szereztem 2010-ben. Az Eurofins BIOMI Kft. DNS laboratóriumához 2011-ben csatlakoztam, amelyet 2015 óta vezetek. Angolul és németül beszélek.

Szántó-Egész Réka
Rékáról bővebben...

2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem okleveles élelmiszermérnökként, biotechnológia szakirányon. PhD tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytattam. 2007-ben csatlakoztam az Eurofins BIOMI Kft-hez, ez idő alatt a cég mindkét laboratóriumának munkájában volt szerencsém részt venni, jelenleg az akkreditált GMO Vizsgálólaboratóriumát vezetem. Angolul és németül beszélek.

Veres Zoltán
Zoltánról bővebben...

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem okleveles vegyészmérnökként, majd a az egyetem után a WESSLING Hungary Kft.-nél gázkromatográfiás mérnökként dolgoztam. 2006-ban minőségügyi szakmérnök oklevelet szereztem az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, majd vettem át a Minőségügyi Osztály vezetését. Az Eurofins BIOMI Kft. működésében 2011 óta veszek tevékenyen részt, minőségirányítási megbízottként.

Dr. Kéki Zsuzsa
Zsuzsáról bővebben...

2007-ben végeztem biológusként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, molekuláris biológia szakirányon. 2015-ben az ELTE Mikrobiológia Tanszékén szereztem PhD fokozatot, ahol oktattam és kutattam, elsősorban a biológiai kármentesítés területén. 2021-ben csatlakoztam az Eurofins BIOMI Kft. DNS laboratóriumához. Angolul és franciául beszélek.

Dr. Rudnóy Szabolcs
Szabolcsról bővebben...

1999-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd szereztem PhD fokozatot kísérletes növénybiológiából. Foglalkoztam az ektomikorrhizás szimbiózis biológiájával, búzagenomikával, majd a növényi stresszbiológia élettani és molekuláris biológiai aspektusaival. Az Eurofins BIOMI Kft.-vel alapítása óta kapcsolatban maradtam és 2023-ban csatlakoztam a céghez. Angolul és franciául beszélek.