Biomi

Mikrobiális azonosítás és tipizálás

Laboratóriumunkban a BSL-1 ill. BSL-2 besorolású mikroorganizmusok vizsgálatára van lehetőség.

Baktérium azonosítás
 • 16S rRNS gén parciális vagy teljes szekvenálása.
 • Faj vagy genus szintű meghatározás.
Gomba azonosítás
 • ITS1-2 intergénikus szakasz szekvenálása.
 • Faj vagy genus szintű meghatározás.
Multi locus sequence typing – mlst
 • 6-8 db konstitutív gén szekvenca analízise
 • Ugyanazon fajhoz tartozó törzsek elkülönítésére
Staphylococcus aureus protein a typing - spa tipizálás
 • Protein A gén szekvencia elemzése.
 • Staphylococcus aureus baktériumfaj törzseinek elkülönítésére.
Teljes genom alapú mlst-wgmlst
 • Teljes genom meghatározás után leválogatott több ezer gén alapú (core genom MLST, whole genom MLST) genetikai összevetés.
 • Nagyfelbontású tipizálási módszer törzsek elkülönítésére.
Mikrobiális teljes genom alapú snp – wgsnp
 • Genom szintű SNP -k keresése egy referencia genomhoz képest.
 • Az eddigi legnagyobb felbontású finom tipizálási módszer törzsek elkülönítésére.
Minőségbiztosítás
 • Folyamataink 2011 óta az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány által előírt szigorú minőségirányítási rendszer keretei között zajlanak.
Megrendelés
 • Megrendeléshez kérjük töltse ki az alábbi megrendelőlapot törzsazonosításhoz és mellékelje a mintákhoz.
 • A vizsgálandó izolátumokat tartalmazó petri csészéket kérjük parafilmezve, szuszpenzió küldése esetén jól záródó csövekben küldjék.